RUIMTE VOOR IDEE╦N
Start Omhoog Feedback Inhoud 

 

Profiel
Producten
Resultaten
Prijzen
Opdracht
Leveren
Voorwaarden

Wat zijn de betalingsvoorwaarden


Wanneer moet er betaald worden

Rekeningen moeten betaald zijn binnen 21 dagen na factuurdatum.

Een rekening is betaald als deze is bijgeschreven op de rekening.

Hoe kan er betaald worden

Er kan betaald per bank, giro of contant.

Kosten bij wanbetaling

Is een rekening niet betaald binnen 21 dagen.

Dan mag er een rente berekend worden van 1% per maand.

Wordt de rekening niet betaald na een herinnering en een aanmaning.

Dan zijn de incassokosten en gerechtelijke kosten, voor rekening van de opdrachtgever.


Gerard Barmentlo  telefoon 0650 627 626  Natteweg 62, 1862CZ Bergen gerard@shops4all.nl