RUIMTE VOOR IDEE╦N
Start Omhoog Feedback Inhoud 

 

Profiel
Producten
Resultaten
Prijzen
Opdracht
Leveren
Voorwaarden

Wanneer is het werk is eigendom


Plannen en rapporten

Plannen en rapporten zijn uw eigendom als daarvoor betaald is.

De betaling is het bedrag dat wij van tevoren overeen kwamen.

Verwerkt in de rekening die daarvoor aangemaakt is.

Creatief werk

Van creatief werk koopt u het gebruiksrecht.

Dat recht heeft u zodra daarvoor betaald is.

De betaling is het bedrag dat wij van tevoren overeen kwamen,

en verwerkt in de rekening die daarvoor aangemaakt is.

U mag het creatieve werk niet voor andere doeleinden gebruiken,

dan dat wij van te voren overeen kwamen.

Bestanden

Bestanden zijn het eindproduct van een productie,

en het eigendom van de opdrachtgever zodra daarvoor betaald is.

Voor de creatieve inhoud verwijs ik naar 'Creatief werk'.

Drukwerk of andere inkopen

Inkopen zijn eigendom van de opdrachtgever.

Met inkopen wordt bedoeld drukwerk en advertentieplaatsingen,

evenals fotowerk en materialen in uw opdracht geleverd.

Tenzij geproduceerd of ingekocht door Gerard Barmentlo.


Gerard Barmentlo  telefoon 0650 627 626  Natteweg 62, 1862CZ Bergen gerard@shops4all.nl