RUIMTE VOOR IDEE╦N
Start Omhoog Feedback Inhoud 

 

Profiel
Producten
Resultaten
Prijzen
Opdracht
Leveren
Voorwaarden

Welke garantie wordt er gegeven


Bedrijfsresultaat

Een plan kan een indicatie geven uw bedrijfsresultaat.

U kunt geen rechten ontlenen aan het plan.

Doelstelling

In een plan kunnen doelstellingen zijn verwerkt.

Dat kunnen marketing, communicatie of media doelstellingen zijn.

U kunt geen rechten ontlenen aan de doelstellingen.

Bij een duidelijk tekort in het plan kunt u een korting eisen.

Deze zal in verhouding tot het tekort berekend worden.

Kwaliteit van het werk

Ik garandeer een kwaliteit die overeenkomt met:

De eisen die u van te voren stelt.

Gewoonlijk gerealiseerd hoort te worden voor de opdracht

en in verhouding staat tot het bedrag dat er voor betaald wordt.

Comptabiliteit

De bestanden die aangeleverd worden aan producent of uitgever,

moeten voldoen aan de door de producent of uitgever gestelde eisen.

Voldoen de bestanden niet aan deze kwaliteit,

dan wordt er een nieuw bestand geleverd.

Dat bestand zal aangeleverd worden binnen een redelijke termijn.


Gerard Barmentlo  telefoon 0650 627 626  Natteweg 62, 1862CZ Bergen gerard@shops4all.nl