Bijdrage
MET UW AANKOOP DRAAGT U BIJ AAN EEN BETER LEEFKLIMAAT VOOR DE DOLFIJN. PRIJZEN ZIJN INCL. DE BIJDRAGE ZOALS AANGEGEVEN ONDER HET PRODUKT

Wat doet het Dolphin Fund met uw geld 

Het Jaar van de Dolfijn campagne 2007 was een groot succes maar is pas laat
op gang gekomen. Mede door het succes in Nederland hebben de Verenigde
Naties besloten de campagne voort te zetten in 2008. Het jaar kende vele
hoogtepunten zoals het Ambassadeurschap van Prinses Irene, de intensieve
samenwerking tijdens de Dolphin Week met National Geographic Channel, het
Dolphin Day Dinner met tal van Bekende Nederlanders en natuurlijk de vele
scholen, verenigingen en bedrijvenpartners die allemaal op hun eigen wijze
hebben bijgedragen aan de campagne.

De organisatoren willen dat het Jaar van de Dolfijn niet alleen publiciteit
oplevert. We willen samen geld inzamelen voor de bescherming van dolfijnen.
Daarvoor is een speciaal Dolfijnenfonds ingesteld: het Dolphin Fund. Er
staat nog niets vast, maar vanuit de deelnemende organisaties zijn alvast de
volgende ideeën geopperd:

Opvang van gestrande dolfijnen
Langs de Nederlandse kust worden gestrande zeezoogdieren opgevangen en
geborgen door vrijwilligers van "Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ, dat is
opgezet door Lenie 't Hart), waarna verdere opvang en herstel wordt verzorgd
door SOS Dolfijn (Harderwijk). Onder leiding van Naturalis is een
gezamenlijke website gemaakt met informatie en tips over strandingen. SOS
Dolfijn vangt de gewonde dieren op en zet ze daarna waar mogelijk terug in
zee. Hiervoor hebben ze dekens, speciale pakken, weegschalen en medicijnen
nodig. Het Jaar van de Dolfijn zamelt hier ook geld voor in.

Dolfijnvriendelijke visserij
Zowel natuur- en visserijorganisaties werken er graag aan mee dat steeds
minder dolfijnen en bruinvissen in visnetten verstrikt raken. Dat is nog
niet zo eenvoudig. Eén van de dingen die daarvoor bedacht zijn heten
"pingers"; dat zijn apparaatjes die ultrasone signalen produceren die het
gedrag van dolfijnen beïnvloeden. Doordat dolfijnen afgeschrikt worden (of
doordat hun echolocatie of sonar tijdelijk wordt verstoord) blijven ze uit
de buurt van visnetten, zodat ze daar niet in verstrikt raken. De Europese
Unie verplicht grote vissersschepen om pingers aan hun netten te bevestigen,
maar kleinere boten zijn daar niet toe verplicht. Zo kan bijvoorbeeld -
samen met vissers - de effectiviteit van pingers worden onderzocht en verder
verbeterd. Hierbij kan worden samengewerkt met Nederlandse experts.

Verantwoord walvissen en dolfijnen kijken
Dolfijn- en walvisexcursies worden steeds populairder. Daar zijn de
samenwerkende organisaties heel blij mee, maar ze willen zich wel inzetten
voor een zorgvuldige manier van observeren, omdat teveel verstoring kan
leiden tot vermindering van de vruchtbaarheid. De Kustvereniging heeft in
2002 een onderzoek gedaan naar de mate waarin aanbieders van excursies
rekening houden met het welzijn van de dieren, met het zeemilieu, educatie-
en onderzoeksdoelstellingen. Het wordt hoog tijd alle aanbieders opnieuw
tegen het licht te houden. Daarmee wil de Kustvereniging Nederlanders beter
informeren over verantwoorde mogelijkheden om walvissen te kijken en te
kieken op allerlei Europese vakantiebestemmingen.

Stop de dolfijnenjacht!
U heeft de beelden vast wel eens gezien, ze zijn vreselijk. Bloederig,
onmenselijk, disrespectvol en niet juist voor deze tijd. Er wordt nog steeds
in verschillende delen van de wereld op dolfijnen gejaagd. De sterkste
dolfijnen worden eruit gepikt en van hun familie gescheiden, ze worden
opgeleid in illegale trainingskampen en aan dolfinaria verkocht. De rest is
voor de consumptiemarkt bestemd, vooral voor China en Japan. Hoewel dit
vlees door de hoge pcb gehaltes alles behalve gezond is doet de regering er
nog steeds niks aan, economische belangen gaan vaak nog voor.

Een internationaal keurmerk voor dolfinaria moet de dolfijnenjacht onder
druk zetten en zo de koren van het kaf scheiden. De rotte appels gaan eruit
en de markt wordt gezonder. Er ontstaat vrije handel en de dieren moeten
goed verzorgd worden om aan het keurmerk te mogen dragen. Verbieden gaat
niet meer, aan banden leggen wel.

Help mee de dolfijnen beter te beschermen en steun het Dolphin Fund.

Tal van mensen gingen u al voor. Door de aanschaf van een product van onze
site dolfijncadeau.com draagt ook u bij om de doelstellingen echt waar te
maken. Wij houden van transparantie dus ziet u onder elk product het bedrag staan
dat wordt afgestaan aan het DolphinFund.

http://www.dolphinfund.eu