Rembrandt

Rembrandt Harmensz. van Rijn

!

Nachtwacht

1000 stukjes
!

120min 8+
330 x 230 x 50 mm
Puzzel 680 x 480 mm
Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch